OM PROBI

Probi är ett svenskt forskningsföretag, ledande inom probiotisk forskning, som grundades 1991. Men resan började tidigare än så. Redan i början av 1980-talet funderade ett par forskare vid Lunds Universitet kring varför vissa intensivvårdspatienter hade svårare att tillfriskna.

I en frisk tarm lever bakterier i samförstånd med kroppen och deras närvaro är viktig för att stimulera kroppens immunsystem. Faktum är att mellan 70 - 80 % av immunsystemet sitter i magtarmkanalen. Det forskarna ville ta reda på var om tarmen möjligtvis kunde få hjälp av bakterier.

PATENTERAD BAKTERIESTAM

Projektet resulterade i den patenterade bakteriestammen Lactobacillus plantarum (Lp299v®). Den  tillhör bakteriearten Lactobacillus plantarum som förekommer naturligt på skal av bär och frukter — där den bryter ned fibrer och bildar substanser som hindrar mögelangrepp.

Genom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet mellan kirurger, mikrobiologer och nutrionister, lades grunden till det som idag är Probi – pionjärer inom probiotisk forskning och utveckling.

Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och hälsosam livsstil.

probi_grupp 800x800.jpg