Probi är en serie kosttillskott innehållande mjölksyrabakterier. Mjölksyrabakterier finns naturligt i kroppen och det är viktigt att ha en balanserad bakterieflora. Här hittar du produkter ur Probis sortiment.

Redo för dagen, magen?

För hela familjen

Nyhet!

VÅRT SORTIMENT

LEDANDE INOM PROBIOTISK FORSKNING

Probi är ett svenskt forskningsföretag, tillika en ledande aktör inom probiotisk forskning, som grundades 1991. Men resan började tidigare än så. Redan i början av 1980-talet funderade ett par forskare vid Lunds Universitet kring varför vissa intensivvårdspatienter hade svårare att tillfriskna. Forskarna kom fram till att anledningen, med stor sannolikhet, berodde på en sviktande tarmbarriär. I en frisk tarm lever bakterier i samförstånd med kroppen och deras närvaro är därför viktig för att stimulera kroppens immunsystem. Faktum är att mellan 70 - 80 % av immunsystemet sitter i magtarmkanalen.

LACTOBACILLUSBAKTERIER

Forskarnas projekt resulterade i den patenterade probiotiska bakteriestammen Lactobacillus plantarum (Lp299V®). Denna tillhör bakteriearten Lactobacillus Plantarum som förekommer naturligt på skal av bär och frukter — där den bryter ned fibrer och bildar substanser som hindrar mögelangrepp. Idag har forskare funnit ett samband mellan bakteriefloran i tarmen och god hälsa. Genom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet, mellan kirurger, mikrobiologer och nutrionister, lades grunden till det som idag är Probi – pionjärer inom probiotisk forskning och utveckling.

MJÖLKSYRABAKTERIER FÖR BABY OCH VUXNA

probi_grupp 800x800.jpg

I Probis breda sortiment erbjuds kosttillskott med mjölksyrabakterier för alla åldrar. Klicka på produkterna längre ned på sidan för att få veta mer. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och hälsosam livsstil.